Key contacts

Tu Thi Hong An

Tu Thi Hong An

Associate Director, Head of Commercial Leasing
Commercial Leasing

Savills HCMC

+84 904 272 612

 

Trieu Thi Thu Hien

Trieu Thi Thu Hien

Leasing Manager
Commercial Leasing

Savills HCMC

+84 90 4600 620

 

Lai Thi Nhu Quynh

Lai Thi Nhu Quynh

Leasing Manager
Commercial Leasing

Savills HCMC

+84 908 463 907