Key contacts

Trieu Thi Thu Hien

Trieu Thi Thu Hien

Leasing Manager
Commercial leasing

Savills HCMC

+84 90 4600 620

 

Lai Thi Nhu Quynh

Lai Thi Nhu Quynh

Leasing Manager
Commercial leasing

Savills HCMC

+84 908 463 907